Golden Life Trading S.L.

Regisztrációs szabályzat

  1. Adatkezelés:

1.1 Az adatok kezelője a Golden Life Trading S.L. (28001 Madrid, Calle Velázquez 15. 1. Képviseli: Németh Tibor Péter). A felhasználók adatainak kezelése a Golden Life Trading S.L. adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi politika bármikor elérhető honlapunkon. Kérjük, olvassa el adatvédelmi politikánkat, mielőtt regisztrálja magát oldalunkon!

1.2 A Golden Life Trading S.L. oldalaira ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Golden Life Trading S.L. cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

1.3 A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, valamint hogy a Golden Life Trading S.L. partnerei minél többet tudjanak meg Önről (azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása).

1.4 A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudja magát sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben. A regisztrációs adatokat a regisztrált felhasználó adatlapján bármikor módosíthatja. Golden Life Trading S.L. tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai – azok önkéntes kitöltése esetén – különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Golden Life Trading S.L. elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. A hírlevelet és értesítőket megrendelők részére ezek kézbesítése kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás link segítségével, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával lehetséges.

1.5 A regisztrált adatokhoz a Golden Life Trading S.L. rendszergazdái és a menedzsment tagjai, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói és az ügynökség partnerei férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek indokolt esetben átadunk. Ilyen eset például egy rendkívüli, pl. törvény alapján kötelező adattovábbítás. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

1.6 A regisztrált felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Golden Life Trading S.L. az általuk önként megadott egyes személyes és különleges adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően statisztikai célból feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlan, statisztikailag feldolgozott adatok formájában hirdetési célra felhasználja.

1.7 Az adatok a Golden Life Trading S.L. szervertermében telepített, 24 órás felügyelettel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Golden Life Trading S.L. azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).

1.8 Az 1.2 pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@goldenlifetrading.com címen kérhető. Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után a személyes adatlapon van lehetőség. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését az info@goldenlifetrading.com címen kell kezdeményezni, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a “leiratkozom” linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további – nem kötelezően kitöltendő – adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy a felhasználó az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörli.

1.9 Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Golden Life Trading S.L. üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

  1. Egyéb feltételek:

2.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Golden Life Trading S.L. oldalain véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

2.2 Tilos a Golden Life Trading S.L. oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak – ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is – emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

2.3 A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Golden Life Trading S.L. oldalain a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz.

2.4 A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült okiratokat jogosult feltölteni.

2.5 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Golden Life Trading S.L. nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

  1. Záró rendelkezések:

3.1 Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a felhasználó nyilatkozik, hogy az ide foglalt, valamint a Golden Life Trading S.L. adatvédelmi politikájában található feltételeket elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2 A regisztrációs szabályzat elfogadása a regisztrációs űrlap elfogadásával lehetséges.